Starthjälp: Vad du behöver veta för att få igång din bil

19 juni 2024 Maja Lindberg

editorial

Det händer oss alla någon gång. Du vrider om nyckeln i tändningslåset, och istället för det bekanta ljudet av en startmotor som vaknar till liv, möts du av tystnad eller ett försiktigt klickande. Bilen startar inte. Då är det dags att ta till starthjälp, en ovärderlig tjänst för bilister som står inför utmaningen att få igång en bil med ett urladdat batteri. I den här artikeln går vi igenom vad starthjälp är, hur processen går till och vilka åtgärder du kan vidta för att undvika behovet av starthjälp.

Vad är starthjälp?

Starthjälp, även känt som bogseringsstart eller batteriassistans, är en tjänst som hjälper bilister att få igång ett bilbatteri som laddats ur. När batteriet är för svagt för att starta motor, kan denna tjänst vara en räddare i nöden. Genom att använda antingen ett portabelt batteri eller en annan bil med ett fungerande batteri kan man överföra ström till det urladdade batteriet, vilket förhoppningsvis ger tillräckligt med kraft för att starta bilen.

Hur fungerar det?

Processen för starthjälp är relativt enkel men bör alltid utföras med omsorg för att undvika skada på både personer och fordon. Grundläggande kräver det att man kopplar ihop det urladdade bilbatteriet med ett batteri som har full laddning, ofta med hjälp av startkablar. Det är viktigt att följa korrekt ordning vid koppling av kablarna för att undvika gnistor eller kortslutningar. För det första bör fordonen placeras så att de står stilla och i säkert läge. När du kopplat de positiva kablarna (oftast röda) till de positiva polerna och de negativa kablarna (oftast svarta) till de negativa polerna på respektive batterier, kan man försiktigt försöka starta bilen med det urladdade batteriet. Om bilen startar, är det viktigt att låta den vara igång en stund för att batteriet ska kunna laddas av generatorn i bilen.

Starthjälp

Förebyggande åtgärder

Den bästa situationen är naturligtvis den där du aldrig behöver starthjälp. Det finns flera enkla steg du kan vidta för att minska risken att hamna i en situation där du behöver starthjälp.

Regelbundet underhåll

Regelbunden service och underhåll av bilen är det mest effektiva sättet att förebygga batteriproblem. Se till att batteriet är i gott skick genom att rengöra polerna och kontrollera att det är ordentligt laddat, framförallt under kalla vintermånader när batterier har en tendens att förlora laddning snabbare.

Kör regelbundet

Bilbatterier upprätthåller sin laddning bättre när de används regelbundet. Långa perioder av inaktivitet kan leda till att batteriet långsamt urladdas. Så även om du inte använder bilen till dagligdags, kan det vara en bra idé att köra en kortare runda då och då för batteriets skull.

Använd bilen rätt

Varför går batteriet ur? Många korta turer, där bilen inte hinner värmas upp och batteriet inte hinner ladda, kan tänja på batteriets kapacitet. Dessutom, att efter lämna ljus eller radio på när motorn är avstängd, kan dränera batteriet snabbt. Att vara uppmärksam på detta kan bidra till att förlänga batteriets livslängd.

Kontakta en professionell

Om de värsta skulle inträffa och ditt batteri ger upp, kan det vara klokt att ringa efter professionell hjälp. Detta är särskilt viktigt om du är obekant med hur processen med starthjälp fungerar, eller om du befinner dig i en farlig situation som på en trafikerad väg.

Fler nyheter